โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 กองช่าง
   
     

 


   
  นายวิรวัฒน์ เศรษฐธนาศักดิ์  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
 
(ว่าง)   (ว่าง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน   นายช่างโยธาชำนาญงาน
   
  นายอนุพนธ์  พิมพ์โพธิ์  
  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
นายไชยฤกษ์  แสงดำ นายสุชิน  สมสกุล นายอัมรินทร์ ยิ่งยงค์
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
   
  นายจิระเดช  นิ่มนวล  
  คนงานทั่วไป  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4817288 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน