โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 กองคลัง
   
     

 


   
  นางสาววชิรญาณ์  จันทร์แดง  
     ผู้อำนวยการกองคลัง  
 
นางสาวศรัณย์รัตน์  ประครองพันธ์   นางสาวสุจารี บุญมี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ   นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 
(ว่าง)   (ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
 
นางสาวสุปราณี  ไวว่อง   นางสาวอรัญญา  ยะประดิษฐ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   
นางสาวพัชรินทร์  ทองเล็ก    
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4817308 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน