โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
   
     

 


   
  ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง  
     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง  
   
  (ว่าง)  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง  
นางสาวสุพรรษา  อากาศ นางสาววชิรญาณ์  จันทร์แดง (ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
 
(ว่าง) (ว่าง)  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองการเกษตร  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3351842 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน