โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 สภา อบต.

 
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   
   
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
       
       
ส.อบต. หมู่ที่ 1 ส.อบต. หมู่ที่ 1 ส.อบต. หมู่ที่ 2 ส.อบต. หมู่ที่ 2
       
       
ส.อบต. หมู่ที่ 3 ส.อบต. หมู่ที่ 3 ส.อบต. หมู่ที่ 4 ส.อบต. หมู่ที่ 4
       
       
ส.อบต. หมู่ที่ 5 ส.อบต. หมู่ที่ 5 ส.อบต. หมู่ที่ 6 ส.อบต. หมู่ที่ 6
       
       
ส.อบต. หมู่ที่ 7 ส.อบต. หมู่ที่ 7 ส.อบต. หมู่ที่ 8 ส.อบต. หมู่ที่ 8
       
       
ส.อบต. หมู่ที่ 9 ส.อบต. หมู่ที่ 9 ส.อบต. หมู่ที่ 10 ส.อบต. หมู่ที่ 10
       
       
ส.อบต. หมู่ที่ 11 ส.อบต. หมู่ที่ 11    
       

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4873112 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน