โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 สภา อบต.

นายสุรศักดิ์  เจริญรัตน์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสวง  สิงจอน ว่าที่ร้อยเอกมนตรี  พวงทอง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางเกษณี  หมื่นศรี (ว่าง) นายประดิษฐ์  คงชื่น นายแฉล้ม  พูลเพิ่ม
ส.อบต. หมู่ที่ 1 ส.อบต. หมู่ที่ 1 ส.อบต. หมู่ที่ 2 ส.อบต. หมู่ที่ 2
นายวารินทร์  เยือกเย็น นายสุรศักดิ์  เจริญรัตน์ นายสมใจ  เจริญรัตน์ นายวุธ  แม้นรัตน์
ส.อบต. หมู่ที่ 3 ส.อบต. หมู่ที่ 3 ส.อบต. หมู่ที่ 4 ส.อบต. หมู่ที่ 4
นางไพรินทร์  แหวนเพ็ชร นายเศรษฐา  คล้ายจุ้ย นางนภัสกร  คลองมีคุณ นายสวง  สิงจอน
ส.อบต. หมู่ที่ 5 ส.อบต. หมู่ที่ 5 ส.อบต. หมู่ที่ 7 ส.อบต. หมู่ที่ 7
นายพิสิฐชัย  ทวีวงษ์ นายฉลาด  มะโนภัย นายเข็ม  คันทรัด นายวันชาติ  ตันเสียง
ส.อบต. หมู่ที่ 8 ส.อบต. หมู่ที่ 8 ส.อบต. หมู่ที่ 10 ส.อบต. หมู่ที่ 10
   
นายเฉลียว  แขกพงษ์ นางเครือวรรณ  โชครุ่ง    
ส.อบต. หมู่ที่ 11 ส.อบต. หมู่ที่ 11    
       
       
       
       

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4678968 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน