โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบคำร้อง E-service
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 ม.ค. 2566    รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง ปี 2565 14
  11 พ.ย. 2565    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 7
  4 เม.ย. 2565    รายงานการดำเนินงานตามแผนพัฒนา อบต. บางพลวง ในรอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 103
  29 ธ.ค. 2564    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2564 117
  6 ม.ค. 2564    รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ปี 2563 160
  17 ธ.ค. 2563    รายงานการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล,พนักงานครู และพนักงานจ้าง 150
  1 ธ.ค. 2563    รายงานการสรรหาพนักงานตามภารกิจและคำสั่งแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ 145
  16 ต.ค. 2563    โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5ส.) 172
  9 ต.ค. 2563    รายงานการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล,พนักงานครู และพนักงานจ้าง 156
  5 ต.ค. 2563    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 144

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5582342 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน