โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 ม.ค. 2564    รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ปี 2563 8
  17 ธ.ค. 2563    รายงานการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล,พนักงานครู และพนักงานจ้าง 7
  1 ธ.ค. 2563    รายงานการสรรหาพนักงานตามภารกิจและคำสั่งแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ 7
  16 ต.ค. 2563    โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5ส.) 6
  9 ต.ค. 2563    รายงานการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล,พนักงานครู และพนักงานจ้าง 7
  5 ต.ค. 2563    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 7
  30 ก.ย. 2563    รายงานผลการให้บริการของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 7
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4873177 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน