Eservice บริการประชาชน
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการคำร้องทั่วไป
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 มี.ค. 2564    ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง 177
  30 ก.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 172
  28 พ.ค. 2563    ภาคผนวก 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น อบต.บางพลวง 229
  28 พ.ค. 2563    ภาคผนวก2การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น อบต.บางพลวง 177
  28 พ.ค. 2563    ภาคผนวก3การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น อบต.บางพลวง 189
  28 พ.ค. 2563    ภาคผนวก4การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น อบต.บางพลวง 166
  28 พ.ค. 2563    คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น อบต.บางพลวง 188
  22 ม.ค. 2563    แผ่นพับประชาสัมพันธ์จริยธรรมของข้าราชการและวินัยของข้าราชการท้องถิ่น 174
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5594424 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน