โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการคำร้องทั่วไป
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 แผนการดำเนินงานประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 ต.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน2564) 93
  22 ก.ย. 2564    แผนการดำเนินงานประจำปี 2565 94
  5 มี.ค. 2564    แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 148
  29 พ.ย. 2562    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 148
  11 ก.ย. 2562    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 146
  1 มี.ค. 2562    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 141
  23 ม.ค. 2562    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 148
  29 ต.ค. 2561    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 143
  6 ส.ค. 2561    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 139
  8 มี.ค. 2561    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 139

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5344212 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน