Eservice บริการประชาชน
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการคำร้องทั่วไป
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 
  โรคไข้เลือดออก     วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมบ้านบางพลวง จังหวัดปราจีนบุรี     วันงดสูบบุหรี่โลก      
 
 
 
   


วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายจิตรกร แก้วไทรเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมร่วมมือ ร่วมใจสร้างพลังหยุดยั้งการแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ...

วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายจิตรกร แก้วไทรเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง พร้อมด้วย นายจิระพันธ์ โสมนัส ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวงได้เข้าร่วมโครงการประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมของนักเร...

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๖ เวลา 8.30 น. นายจิตรกร แก้วไทรเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง เป็นประธานเปิดโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมี นา...

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๖ นายจิตรกร แก้วไทรเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง มอบหมายให้ นางเกษณี หมื่นศรี รองนายก เป็นประธานเปิดโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ประจำปี...


วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายจิตรกร แก้วไทรเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมร่วมมือ ร่วมใจสร้างพลังหยุดยั้งการแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ...

วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายจิตรกร แก้วไทรเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง พร้อมด้วย นายจิระพันธ์ โสมนัส ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวงได้เข้าร่วมโครงการประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมของนักเร...

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๖ เวลา 8.30 น. นายจิตรกร แก้วไทรเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง เป็นประธานเปิดโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมี นา...

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๖ นายจิตรกร แก้วไทรเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง มอบหมายให้ นางเกษณี หมื่นศรี รองนายก เป็นประธานเปิดโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ประจำปี...

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๖ นายจิตรกร แก้วไทรเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง เป็นประธานเปิดโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมี นายจิระพันธ์ โสมน...

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกตรวจสภาพความเสียหายกรณีถนนริมคลองชลประทานทรุดตัว เพื่อเร่งรัดการซ่อมแซมปรับปรุงพื้นผิวถนน และการติดตั้...

นายจิตรกร แก้วไทรเลิศ มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วยติดเตียง...

วันที่ 26 เม.ย. 66 เวลา 15.00 น. นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง ได้ร่วมโครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านสร้าง โดยมีท่านพัฒนาการอำเภอบ้านสร้าง นายจิตรกร แก้...
 
 
30 ส.ค. 2566 โรคไข้เลือดออก
20 มิ.ย. 2566 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมบ้านบางพลวง จังหวัดป...
31 พ.ค. 2566 วันงดสูบบุหรี่โลก
25 พ.ค. 2566 โรคฮีทสโตรก(Heat Stroke)
23 พ.ค. 2566 ประกาศ รับสมัครงาน สนง.ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
16 พ.ค. 2566 มอบวัสดุโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางพลวง
20 มี.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู...
20 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง หมู่ท...
10 ก.พ. 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง หมู่ที่ 8 บ้า...
25 มี.ค. 2565 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ...
15 มี.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
     
  ข้อมูลพื้นฐาน
 
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา หน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฎิสัมพันธ์
 
Q&A

Social Network

  แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน งานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  การปฏิบัติงาน
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การให้บริการ
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
E-Service
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ จัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการ จัดหาพัสดุประจำปี
 
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยาบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gft Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ ทุจริตประจำปี

  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ ปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วย งาน

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5594453 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน