โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 
  พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒     ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น     คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น      
 
 
 
   


โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มตำบลบางพลวง...

โครงการส่งเสริมการปรรูปสินค้าเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในวันที่ 21 กันยายน 2564...

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท-19 ตามมาตราการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้/ไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุ คนพิการในพื้นที่ตำบลบางพลวง...


โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มตำบลบางพลวง...

โครงการส่งเสริมการปรรูปสินค้าเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในวันที่ 21 กันยายน 2564...

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท-19 ตามมาตราการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้/ไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุ คนพิการในพื้นที่ตำบลบางพลวง...

ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนประจำปีงบประมาณ 2565 ...

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือระหว่างกักตัวเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ตำบลบางพลวง...

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...

กำจัดผักตบชวาในแม่น้ำปราจีนบุรีเพื่อเตรียมการรับมือฤดูฝน...
 
 
20 ก.ค. 2564 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
20 ก.ค. 2564 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในอบต.บางพลวง
8 ก.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับกา...
15 มิ.ย. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาแล...
19 พ.ค. 2564 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกอง/สำนัก
5 พ.ค. 2564 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ...
7 เม.ย. 2564 เผยแพร่การจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปี 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล...
14 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอน...
5 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อม...
1 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้...
27 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนลูกร...
15 มี.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4817301 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน