โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบคำร้อง E-service
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 
  เปิดประชุมสภาอบต.บางพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566     แผนการดำเนินงานประจำปี 2566 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)     แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1      
 
 
 
   


วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี กำหนดจัดโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกร...

วันที่ 16 ธันวาคม2565 เวลา 09.00 น นาย​จิตรกร​ แก้วไทรเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง​ นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเตียงผู้ป่วยให้นายสมไกร กันภัย ผู้ป่วยและผู้พิการ ม.9 พร้อมน...

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น อบต.บางพลวง ได้ร่วมกิจกรรมสาธิตและจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน...

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง ได้จัดกิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร...


วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี กำหนดจัดโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกร...

วันที่ 16 ธันวาคม2565 เวลา 09.00 น นาย​จิตรกร​ แก้วไทรเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง​ นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเตียงผู้ป่วยให้นายสมไกร กันภัย ผู้ป่วยและผู้พิการ ม.9 พร้อมน...

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น อบต.บางพลวง ได้ร่วมกิจกรรมสาธิตและจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน...

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง ได้จัดกิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร...

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ได้จัดโครงการซักซ้อมป้องกันภัยจากเหตุการณ์อัตรายต่างๆ...

วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง นำโดยนายจิตกร แก้วไทรเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลง พร้อม ด้วยคณะผู้บริหาร ฯลฯ จัดกิจกรรม kick off เพื่อขับเคลื่อนโครงการถ...

31 ตุลาคม 2565 จิตอาสา ...

วันที่ 28 กันยายน 2565 และวันที่ 29 กันยายน 2565 มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดพิกุลวนารา โรงเรียนวัดหัวไผ่ และโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม...
 
 
3 ม.ค. 2566 เตือน ประชาชนกินปลาน้ำจืด เกร็ดขาวปรุงดิบหรือ ดิบๆ สุกๆ เสี่ยงโรคพยาธิ...
3 ม.ค. 2566 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง ป...
28 ธ.ค. 2565 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2565
19 ธ.ค. 2565 แนวทางการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ
19 ธ.ค. 2565 การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566
9 ก.ย. 2565 การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
25 มี.ค. 2565 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ...
25 ก.พ. 2565 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ...
11 ก.พ. 2565 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 3 บ้า...
10 ก.พ. 2565 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ...
7 เม.ย. 2564 เผยแพร่การจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปี 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล...
15 มี.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
     
ข้อมูลพื้นฐาน
 
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา หน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
 
Q&A

Social Network

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน งานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ การให้บริการ
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ จัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการ จัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยาบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gft Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการ ป้องการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ ทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ ปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วย งาน

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5540307 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน