โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 
  รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง ประจำปีงบปนะมาณ 2564     รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง ประจำปีงบปนะมาณ 2564     รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง ประจำปีงบปนะมาณ 2564      
 
 
 
   


นายกเป็นประธานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน (ประชุมกรณีบ้านไฟไหม้)...

โครงการจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ...

พิธีมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัส...

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันไวรัสโคโรน่าและจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าเพื่อป้องกันตนเอง...


นายกเป็นประธานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน (ประชุมกรณีบ้านไฟไหม้)...

โครงการจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ...

พิธีมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัส...

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันไวรัสโคโรน่าและจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าเพื่อป้องกันตนเอง...

กิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน..รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2559...

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก (Big Cleaning Day)...

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของกองทุนหลักประกันสุขภาพ...

โครงการปล่อยกุ้ง ปล่อยปลา เพื่อเพิ่มจำนวนทรัพยากรสัตว์น้ำ...
 
 
5 พ.ค. 2564 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ...
9 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตา...
17 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างต...
16 มี.ค. 2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
1 มี.ค. 2564 นายกร่วมประชุมหารือการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (บ้านพัง)
1 มี.ค. 2564 นายกร่วมประชุมหารือการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (บ้านพัง)
7 เม.ย. 2564 เผยแพร่การจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปี 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล...
5 ก.ค. 2560 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPESEAL สายสารภี-บ้านสร้าง หมู่ท...
5 ก.ค. 2559 เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 022560
5 ก.ค. 2559 เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 02/2560
15 มี.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4587147 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน