โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 กองการศึกษา
   
     

 


   
  (ว่าง)  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม  
 
นางสาวรัชนี พราวศรี   นางสาวแก้วใจ ตันเสียง
นักวิชาการศึกษา    ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
   
  นางสาวมาลัย เกสร  
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4817191 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน