โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการคำร้องทั่วไป
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 กองการเกษตร
   
     

 


   
  (ว่าง)  
  ผู้อำนวยการกองการเกษตร   
     
  นายนันทวุฒิ  แย้มเพชร  
  นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการเกษตร 
เบอร์โทร 082-2150353
 
  
  
นางจิตรา แตงรอด นายชลอ เครือใหญ่ นางมะลิ พิมพ์โพธิ์
พนักงานสูบน้ำ พนักงานสูบน้ำ พนักงานสูบน้ำ
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5291228 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน