Eservice บริการประชาชน
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการคำร้องทั่วไป
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 รายงานการประชุมผู้บริหาร
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 ธ.ค. 2561    การประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 209
  30 พ.ย. 2561    การประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 192
  31 ต.ค. 2561    การประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561 172
  28 ก.ย. 2561    การประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561 167
  31 ส.ค. 2561    การประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 178
  31 ก.ค. 2561    การประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 179
  29 มิ.ย. 2561    การประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 165
  31 พ.ค. 2561    การประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 169
  30 เม.ย. 2561    การประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561 170
  29 มี.ค. 2561    การประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 169

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5594412 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน