โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการคำร้องทั่วไป
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 ก.พ. 2564    รายงานการประชุมสภา อบต.บางพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 100
  14 ก.พ. 2564    กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 103
  29 ธ.ค. 2563    ประกาศระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา อบต.บางพลวง 94
  22 ธ.ค. 2563    นัดประชุมสภามัยประชุมวิสามัญ สมัยที 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 95
  22 ธ.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 พศ.2563 105
  27 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา อบต.บางพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 102
  27 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา อบต.บางพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 96
  21 ส.ค. 2563    นัดประชุมสภามัยประชุมวิสามัญ สมัยที 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 99
  21 ส.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่2 92
  14 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา อบต.บางพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 100

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5249905 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน