Eservice บริการประชาชน
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการคำร้องทั่วไป
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 มี.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 36
  7 ก.พ. 2566    รายงานการประชุมสภาอบต.บางพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 34
  26 ธ.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาอบต.บางพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2565 56
  24 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาอบต.บางพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565 47
  15 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาอบต.บางพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2565 50
  29 มิ.ย. 2565    รายงานการประชุมสภาอบต.บางพลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565 45
  26 พ.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาอบต.บางพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565 105
  15 ก.พ. 2564    รายงานการประชุมสภา อบต.บางพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 176
  14 ก.พ. 2564    กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 179
  29 ธ.ค. 2563    ประกาศระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา อบต.บางพลวง 171

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5594455 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน