โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 ก.พ. 2564    รายงานการประชุมสภา อบต.บางพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 7
  14 ก.พ. 2564    กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 5
  29 ธ.ค. 2563    ประกาศระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา อบต.บางพลวง 5
  27 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา อบต.บางพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 5
  27 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา อบต.บางพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 6
  14 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา อบต.บางพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 5
  30 มิ.ย. 2563    รายงานการประชุมสภา อบต.บางพลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 5
  26 มี.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา อบต.บางพลวง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 6
  14 ก.พ. 2563    กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 6
  3 ก.ย. 2562    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 29 สิงหาคม 2562 186

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4174020 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน