โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายเสถียร  แก้วไทรเลิศ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาง  
 
นายจิตรกร  แก้วไทรเลิศ   นายสุดใจ  ฟักสะอาด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   
  นายปราโมทย์  ตันเสียง  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4679503 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน