โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการคำร้องทั่วไป
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มีนาคม 2565 85
  1 มี.ค. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ 2565 73
  1 ก.พ. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม 2565 76
  7 ม.ค. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน ธันวาคม 2564 71
  1 ธ.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2564 71
  1 พ.ย. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน ตุลาคม 2564 69
  7 เม.ย. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย เดือนมีนาคม 2564 139
  8 มี.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย เดือนกุมภาพันธ์ 2564 119
  10 ก.พ. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย เดือนมกราคม 2564 133
  11 ม.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย เดือนธันวาคม 2563 132

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5344153 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน