วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับภูมิทัศน์และกำจัดวัชพืชรอบสระเก็บน้ำประปาหนองตะนอย ม.3 บ้านหัวไผ่เหนือ ตำบลบางพลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บฉ 8890 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างจ้างซ่อมปั๊มหอยโข่ง ของสถานีสูบน้ำหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมปั๊มหอยโข่ง สถานีสูบน้ำหมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมปั๊มหอยโข่ง ของสถานีสูบน้ำหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองงูเหลือม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สพฐ. 3 โรงเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง