โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 ก.ค. 2564    คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 3
  20 ก.ค. 2564    คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในอบต.บางพลวง 3
  8 ก.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 4
  15 มิ.ย. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 3
  19 พ.ค. 2564    คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกอง/สำนัก 3
  5 พ.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง ประจำปีงบปนะมาณ 2564 2
  9 เม.ย. 2564    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 2
  5 เม.ย. 2564    คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัด อบต. 2
  5 เม.ย. 2564    คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต. 2
  17 มี.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4817292 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน