Eservice บริการประชาชน
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการคำร้องทั่วไป
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
(Back office)
ผลประเมิน ITA
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ก.พ. 2566    แบบ ดร.04 แบบฟอร์มประกาศ 46
  8 ก.พ. 2566    แบบ ดร.05 แบบคำร้องขอคัดค้าน 44
  8 ก.พ. 2566    แบบ ดร.06 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้ร 48
  8 ก.พ. 2566    แบบ ดร.07 หนังสือขอสละสิทธิการรับเงินอุดหน 55
  8 ก.พ. 2566    บันทึกปากคำทั่วไป (ปค.14) 113
  8 ก.พ. 2566    form_tp_website01 39
  8 ก.พ. 2566    form_tp 44
  8 ก.พ. 2566    form_tp_request 42
  8 ก.พ. 2566    form_tp_power 45
  8 ก.พ. 2566    แบบ ดร.01 21

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5620893 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน