Eservice บริการประชาชน
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการคำร้องทั่วไป
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
(Back office)
ผลประเมิน ITA
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์ อบต.

บางพลวงเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่เกษตรกรรมก้าวหน้า

นำพาภูมิปัญญาท้องถิ่น  บนพื้นฐานวัฒนธรรมของชุมชน

คำขวัญ

บางพลวงเมืองพระ  ยึดธรรมะคำสอน

เสื่อกกแน่นอน  เสริมสร้างรายได้

ข้าวเขียวปลาชุม  ที่ราบลุ่มแม่น้ำ

กุ้งใหญ่ก้ามกราม  ตำนานไก่ชนลือเลื่อง

 

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5636141 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน