Eservice บริการประชาชน
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการคำร้องทั่วไป
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
(Back office)
ผลประเมิน ITA
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 มี.ค. 2566    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองงูเหลือม สายหนองจอก ตำบลบงพลวงอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddiing) 103
  20 ก.พ. 2566    ประกาศผู้ชนการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลากรายถนนสายหนองปรากรายถึงเขตติดต่อตำบลบางปลาร้า 55
  10 ก.พ. 2566    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลากรายถนนสายหนองปรากรายถึงเขตติดต่อตำบลบางปลาร้า 79
  25 มี.ค. 2565    ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองสารภี ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-Bidding) 167
  25 ก.พ. 2565    ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านวังหัวคู้ สายโรงแก้ว ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-Bidding) 148
  11 ก.พ. 2565    ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 3 บ้านหัวไผ่เหนือ สายเข้าหนองตะนอย ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-Bidding) 132
  10 ก.พ. 2565    ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านวังหัวคู้สายคลองโพธิ์ ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-Bidding) 211
  7 เม.ย. 2564    เผยแพร่การจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปี 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองงูเหลือม สายกลางหมู่บ้านฝั่งตะวันออก 270
  18 มี.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองงูเหลือม สายกลางหมู่บ้านฝั่งตะวันออก 120
  7 ต.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายระบบท่อส่งน้ำประปา ม.3,2,5 101

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5620878 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน