Eservice บริการประชาชน
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการคำร้องทั่วไป
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
(Back office)
ผลประเมิน ITA
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 ม.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนน หมู่ที่ 6-9 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
  18 ม.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบเครื่องส่งสัญญาณสำหรับกระจายเสียงไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
  18 ม.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนน หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลากราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
  17 ม.ค. 2567    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 20
  9 ม.ค. 2567    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบเครื่องส่งสัญญาณสำหรับกระจายเสียงไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงซ ไปบ้านหนองงูเห่า โดยวิธีเฉพราะเจาะจง7 14
  11 ต.ค. 2566    ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2567 10
  20 มี.ค. 2566    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองงูเหลือม สายหนองจอก ตำบลบงพลวงอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddiing) 124
  20 ก.พ. 2566    ประกาศผู้ชนการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลากรายถนนสายหนองปรากรายถึงเขตติดต่อตำบลบางปลาร้า 76
  10 ก.พ. 2566    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลากรายถนนสายหนองปรากรายถึงเขตติดต่อตำบลบางปลาร้า 104
  25 มี.ค. 2565    ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองสารภี ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-Bidding) 192

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5658610 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน