Eservice บริการประชาชน
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการคำร้องทั่วไป
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
(Back office)
ผลประเมิน ITA
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 11
  31 มี.ค. 2566    ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือนแรก) 11
  31 มี.ค. 2566    ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือนแรก) 10
  4 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2562-2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก 97
แสดงข้อมูล : 4
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5603080 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน