Eservice บริการประชาชน
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการคำร้องทั่วไป
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
(Back office)
ผลประเมิน ITA
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  13 ก.พ. 2567    คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 19
  11 ม.ค. 2566    คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักปลัด 128
  29 ส.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางาพลวง ให้ใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 16
  1 ต.ค. 2564    คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานกลางของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง 126
  1 ต.ค. 2564    คู่มือการปฎิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 124
  1 ต.ค. 2564    คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวงสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 115
  1 ต.ค. 2564    ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบล 114
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5649502 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน