Eservice บริการประชาชน
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการคำร้องทั่วไป
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
(Back office)
ผลประเมิน ITA
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 มี.ค. 2567    ข้อมูลระดับค่าความเค็มของแม่น้ำปราจีนบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 9
  6 ก.พ. 2567    แบบรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-x-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน 30
  25 ม.ค. 2567    การป้องกันโรคใบจุดสีน้ำตาลในนาข้าว 11
  11 ม.ค. 2567    การเปิดโอกาสให้เกิดการมสวนร่วมของประชาชนหรือบุคคลภายนอก ผ่านการประชุมคณะกรรมการผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร สถานีสูบน้ำบ้านท่ากระเบา บ้านย่านยาว และบ้านท่าขี้เหล็กเพื่อให้ประชาชนและบุคคลภายนอกได้มีส่วนรวมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 2
  14 ธ.ค. 2566    ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 9 21
  11 ธ.ค. 2566    Announcement of Bang Phluang Subdistrict Administative Organization Subject: Policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy) Fiscal year 2024 5
  11 ธ.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 0
  5 ธ.ค. 2566    การประชุมเพื่อเพื่อมอบนโนบายการปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้กับ เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” 2
  9 พ.ย. 2566    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 48
  2 พ.ย. 2566    กิจกรรมจัดจุดจำหน่ายสินค้าสินค้าเกษตรและชุมชน ภายใต้โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัดและส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ ปี 2566 24

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5636164 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน