Eservice บริการประชาชน
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
(Back office)
ผลประเมิน ITA
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ลงพื้นที่นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค พร้อมผ้าอ้อมสำเร็จรูป จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ไปมอบให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ ด้อยโอกาส ปูพรมยกอำเภอ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์


วันศุกร์ที่​ 10​ พฤศจิกายน​ 2566​ เวลา​ 13.30 น.
ตามที่นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี / นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหมายให้นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง ลงพื้นที่นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค พร้อมผ้าอ้อมสำเร็จรูป จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ไปมอบให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ ด้อยโอกาส ปูพรมยกอำเภอ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ให้กับประชาชนในพื้นที่
ช่วงบ่ายวันนี้​ ตั้งแต่เวลา​ 13.30 น.​ นายเสฏฐวุฒิ​ วงศ์เลอวุฒิ​ นายอำเภอบ้านสร้าง​ พร้อมด้วยนายจิตรกร แก้วไทรเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง หัวหน้าส่วนราชการ​ ปลัดอำเภอ​ ฝ่ายปกครองท้องที่​ และ​ อสม.​ ลงพื้นที่ตำบลบางพลวงนำสิ่งของอุปโภค -​ บริโภค ไปส่งมอบให้ถึงบ้าน พร้อมรับฟังปัญหาความต้องการ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสวงหาแนวทางช่วยเหลือ ดูแลในระยะยาว โดยในวันนี้ทีมอำเภอบ้านสร้างได้นำสิ่งของอุปโภคฯ ไปมอบให้ เพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น พร้อมสร้างขวัญกำลังใจให้ ดังนี้
1.ถุงยังชีพ และผ้าอ้อมสำเร็จรูปจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
2.ถุงยังชีพ และเมล็ดพันธุ์ผัก จาก อำเภอบ้านสร้าง
3. เครื่องดื่มแมนซั่ม จาก บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
4. ไข่ไก่​ ครัวเรือนละ​ 1​ แผง​ จาก​ อบต.บางพลวง