วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สำรวจและบันทึกข้อมูลงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เดือนธันวาคม 2566 - เดือนมกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองงูเหลือม ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน สพฐ. 3 โรงเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองงูเหลือม ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 2960 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.1,ม.5,ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 2960 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง