โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ได้จัดโครงการซักซ้อมป้องกันภัยจากเหตุการณ์อัตรายต่างๆ


วันที่ 21 พฤศจิกายน  2565 เวลา 09.30 น  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง ได้จัดโครงการซักซ้อมป้องกันภัยจากเหตุการณ์อันตรายต่างๆ            ในสถานศึกษาแก่เด็กนักเรียน ศพด.บ้านหนองงูเหลือม และโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลเด็กให้ปลอดภัยห่างไกลจากภัยรอบตัวและพัฒนาให้มีความรู้และทักษะที่ถูกต้อง สามารถดูแลและช่วยเหลือเด็กอย่างถูกต้อง เหมาะสมและทันท่วงที  โดยมีนายจิตรกร  แก้วไทรเลิศ  นายก อบต.บางพลวง  พร้อมคณะผู้บริหาร  ประธานสภา อบต.บางพลวง สมาชิก อบต. บางพลวง กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ปลัดอบต.และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่สังกัด อบต.บางพลวง คณะครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้   ทั้งนี้ นายเสฏฐวุฒิ  วงศ์เลอวุฒิ  นายอำเภอบ้านสร้าง  พร้อมปลัดอำเภอ ได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรมดังกล่าว และรับฟังการบรรยายตลอดจนการจำลองเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้น เช่น มีผู้คุ้มคลั่งบุกเข้าทำร้ายเด็กและเจ้าหน้าที่ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียน ,การช่วยเหลือตนเองจากการโดนลืมไว้ในรถรับ-ส่ง เป็นต้น..                                                                   อบต.บางพลวง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.บ้านสร้าง ทุกท่านที่สละเวลามาบรรยายให้ความรู้และสาธิตการช่วยเหลือนักเรียนจากเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด นับเป็นประโยชน์แก่เด็กนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อเป็นงอย่างมาก