โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


31 ตุลาคม 2565 จิตอาสา


วันที่ 31 ตุลาคม 25565  เวลา 09.00 น. 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง  นำโดยนายจิตรกร  แก้วไทรเลิศ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง  พร้อมคณะบริหาร และนางสาวณัทชภรณ์  ลออสะอาด  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 ,กำนันตำบลบางพลวง, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 และบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง  ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ ทำความสะอาด เก็บขยะ และตัดวัชพืชบริเวณถนนหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวงตลอดแนวทั้ง 2 ข้างทาง