โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันที่ 28 กันยายน 2565 วันพระราชทานธงชาติไทย


วันที่ 28 กันยายน 2565  เวลา 08.00 น นายจิตรกร  แก้วไทรเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง พร้อมด้วยคณะบริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมเคารพธงชาติหน้าเสาธง โดย มีนายวิรวัฒน์  เศรษฐาธนาศักดิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง และนางปัญญ์ลภัส  โพติยะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้รับหน้าที่เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา 

กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Day) รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย.