โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและป้องกันการติดเชื้อเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 8 กันยายน 2565
นายจิตรกร แก้วไทรเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและป้องกันการติดเชื้อเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางวรรณนภัส ประสังสิต รองปลัด อบต.บางพลวงกล่าวคำรายงานการจัดดำเนินโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมเข้าร่วมโครงการ โดยมีนางสาวสุดารัตน์ นวลจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ รพสต. บ้านหนองงูเหลือม เป็นวิทยากร ขอขอบคุณ ผอ.รรบ้านหนองงูเหลือม คณะครูและผู้เข้าอบรมที่อนุเคราะห์สถานที่และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ