โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


แจกสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ม.๑ ตำบลบางพลวง ที่อาศัยอยู่ริมน้ำและได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเข้าบ้านเรือน


วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
กองทัพบก โดย ม.พัน. ๒ พล. ร ๒ รอ. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง นำโดยนายจิตรกร แก้วไทรเลิศ นายก อบต.บางพลวง ,นางสาวณัชทภรณ์ ละออสะอาด ประธานสภา อบต.บางพลวง ,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ พร้อมด้วยนายมนัส มนูรีม ปลัด อบต.บางพลวง ,นางวรรณนภัส ประสังสิต รองปลัด อบต.บางพลวง ,หัวหน้าสำนักปลัด อบต.,นักวิชาการเกษตร และ จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ ร่วมออกแจกสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ม.๑ ตำบลบางพลวง ที่อาศัยอยู่ริมน้ำและได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเข้าบ้านเรือน ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ