โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


88 วัน 88 หมู่บ้าน ม.1 บ้านบางพลวง


นายจิตรกร แก้วไทรเลิศ นายกองค์การบริหารบางพลวง พร้อมด้วยนายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้างปลัด อบต.บางพลวง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ส.อบต. ลงพื้นหมู่ที่ 1 ตำบลบางพลวง ตามโครงการ 88 วัน 88 หมู่บ้าน เพื่อบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องประชาชน ในเบื้องต้น อบต.บางพลวงและอำเภอบ้านสร้างยังได้นำชุดยังชีพมอบให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านบางพลวง
นอกจากนั้น ผู้บริหาร อปท และหัวหน้าส่วนราชการ ยังได้ร่วมกันนำข้อมูลข่าวสาร นโยบายที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนไปประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเกิดการรับรู้อย่างทั่วถึง และถูกต้อง พร้อมกันนี้ยังได้เปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนได้ร้องทุกข์ แจ้งปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอีกด้วย และร่วมกันแสวงหาแนวทางให้การช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป อย่างไรก็ตาม เพื่อบรรเทาทุกข์ ให้พี่น้องประชาชน ในเบื้องต้น ได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ถึงบ้าน โดยแต่ละครัวเรือนจะได้รับ ดังนี้
1. อบต.บางพลวง มอบน้ำดื่ม 1 แพ็ค และ ไข่ไก่ 1 แผง
2.อำเภอบ้านสร้าง มอบชุดยังชีพ ครัวเรือนละ 1 ชุด
3.เจ๊อ้อย ขายล็อตเตอรี่ มอบน้ำดื่ม ครัวเรือนละ 1 โหล
4.มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน ปราจีนบุรี (กู้ภัยบ้านสร้าง) มอบข้าวสาร ครัวเรือนละ 1 กระสอบ
5.ข้าวสาร จากเฮียตี๋ และคุณปลา (ปั๊ม ปตท. สำรวยบริการ) จำนวน 1 กระสอบ
ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ สร้างความรัก ความสามัคคี ร่วมกันแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยการแบ่งปัน ซึ่งหากจะดำเนินการเพียงหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง การขจัดความยากจนก็คงไม่สำเร็จลงได้