โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการคำร้องทั่วไป
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
    รายละเอียดข่าว :

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี  มีความประสงค์
จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง 
จำนวน  2  ตำแหน่ง  3  อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง  3  ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 – 2566)  ดังนี้

                   กองช่าง 

  1. วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)                            จำนวน  1 อัตรา
  2. นายช่างโยธา (ปง./ชง.)                            จำนวน  2  อัตรา
    เอกสารประกอบ : การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5344160 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน