โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
    รายละเอียดข่าว :

โครงการฝึกอบรม'' กระบวนการขั้นตอนการแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) วิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562(ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณรายจ่ายสะสม การบริหารงานงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขั้นตอนการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมถึงวิธีการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LASS)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น''

    เอกสารประกอบ : ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 เม.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3164418 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน