โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2564
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4926429 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน